Adóhiány! Nincs olyan tisztességes vállalkozás, melynek ne futna végig a hátán a hideg, ha meghallja az adóhiány kifejezést. Mindenki tudja, hogy az „adóhiány” szónak igen kellemetlen következményei vannak, nem egyszerűen azért, mert az adóhatóság által megállapított adóhiány összegét meg kell fizetnünk. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alapján, amennyiben az adóhatóság adóhiányt állapít meg a terhünkre, a kiszabott adóhiány összegén felül további, az adóhiány minimum 50%-áig terjedő adóbírság megfizetésével is számolnunk kell. Ez eddig világos. De mi a helyzet akkor, ha úgy látjuk: valóban hibáztunk, téves eljárásunk miatt nem vitathatjuk az adóhatározat megállapításait, ám az adóbírság összegét méltánytalanul súlyosnak találjuk. Van-e remény arra, hogy az adóbírságot legalább a bíróság mérsékelje, esetleg törölje?

Szerencsére a válasz igenlő. Az előbb említett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 1. § (6) bekezdése alapján ugyanis az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli. A 171. § (1) bekezdése pedig kimondja, hogy az adóhatóságnak mérlegelnie kell: az adózó munkatársa az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el. Az adóbírság mérséklésénél az eset összes körülményét értékelni kell, így különösen az adóhiány nagyságát, keletkezésének körülményeit, az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát. Mindezekből következik, hogy az adóhatóságnak minden olyan esetben méltányosan kell eljárnia, ahol ezt a törvény lehetővé teszi, és ahol ennek törvényi feltételei fennállnak. A méltányosság alkalmazásánál továbbá nem kizáró ok az adózó által elkövetett jogszabálysértés, hiszen a méltányosság gyakorlásának lehetősége, avagy szükségessége általában olyan esetekben merül fel, amikor az adózó valamilyen adókötelezettség kapcsán a szabályokat megszegte”(Kúria, Kfv.I.35.040/2007/4.).Mindez pedig azt jelenti, hogy az adóhatározat jogszerűségét felülvizsgáló közigazgatási bíróság adott esetben dönthet úgy, hogy helye van az adóbírság mérséklésének, illetve törlésének, még akkor is, ha az adóhiány vitatására valóban megalapozott érvek nem állnak a rendelkezésinkre.

Adóellenőrzés és adójogról többet a linkre kattintva olvashat.