Adóellenőrzés és adójog

Közel húsz éve igyekszünk segíteni ügyfeleinket az adóhatósággal szemben kialakult jogvitáikban. Ellátjuk ügyfeleink képviseletét az adóellenőrzés megindulásától, a jogorvoslati eljárások befejezéséig, beleértve ebbe természetesen a közigazgatási bíróságok előtti adóperekben történő képviselet ellátását is.Talán kevésbé közismert, hogy az adóellenőrzés az adóhatóság megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv elkészítésével, pontosabban annak az adózó részére történő átadásával befejeződik. Ezt követően már ún. hatósági eljárás lefolytatására kerül sor, melynek lényege, hogy az adóellenőrzés megállapításait az adóhatóság határozati formában közli az adózóval.  Az adóhatározat kézhezvétele után fordulhatunk a különböző jogorvoslati fórumokhoz (másodfokú adóhatóság, közigazgatási bíróság, Kúria).Az adóellenőrzés megindulásakor óhatatlanul felmerül: kitől kérjünk az eljárás alatt szakmai támogatást. Kézenfekvő, hogy számíthatunk könyvelőnk, könyvvizsgálónk együttműködésére. Nem árt ugyanakkor, ha idejekorán adójogban otthonosan mozgó ügyvéd bevonására is elszánjuk magunkat. Gondolhatjuk persze, hogy egy ügyvéd honlapja mi mást mondhatna. Ez is lehet egyfajta megközelítés, ám gyakran halljuk ügyfeleinktől. Milyen kár, hogy nem előbb fordultunk ügyvédhez. Szerintünk könnyen belátható, hogy az ügyvéd és a könyvelő (könyvvizsgáló) együttműködése hatékonyabb védelmet nyújthat, mely jelentősen csökkentheti a revízió kedvezőtlen kimenetelének esélyeit. Természetesen bármely szakaszban bekapcsolódhatunk az eljárásba, azonban célszerű, ha erre már az adóellenőrzés megindításakor, de legkésőbb az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv átadásakor sor kerül.

 

Az adóhatározatok bírósági felülvizsgálata iránti ún. adóperekben gyakran felmerülő kérdés, hogy az adóellenőrzés befejezését, illetve a jogerős adóhatározat kézhezvételét követően be kell-e fizetni az adóhatóság határozatával kiszabott adóhiányt, adóbírságot, illetve késedelmi pótlékot. Az adóhatóság határozatainak törvényességét felülvizsgáló bírósági eljárás megindítása nem eredményezi fizetési kötelezettségünknek automatikus „elhalasztását”. Ügyfeleink képviseletében eljárva, megfelelően kidolgozott érveléssel mindent megteszünk annak érdekében, hogy a közigazgatási bíróság elrendelje a jogerős adóhatározat végrehajtásának felfüggesztését.

 

Kisebb vállalkozások esetében nem ritkán előfordul, hogy – figyelmetlenségből, vagy adminisztratív tévedés okán – az adóellenőrzést lezáró jegyzőkönyv átvételét követően meghozott elsőfokú adóhatározat elleni fellebbezési határidőt elmulasztják, ezért az adóhatározat első fokon jogerőre emelkedik. Még ez esetben sincs minden veszve (bár ez már kétségtelenül nehéz dió), mert az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 141. §-a alapján ún. felügyeleti intézkedés iránti kérelem terjeszthető elő a jogerős elsőfokú adóhatározattal szemben a felettes adóhatósághoz.Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 141. § alapján ugyanis a felettes adóhatóság az első fokon jogerőre emelkedett adóhatározatot megváltoztatja, ha az jogszabálysértő.

 

A jogerős adóhatározat elleni felügyeleti intézkedés iránti kérelmet összeállítjuk, mellyel érdemben támadjuk az adóhatározatot, részletesen kimunkálva,hogy az mely okoknál fogva minősül jogellenesnek.

 

Ha segítségre van szüksége, akkor a linkre kattintva írhat Dr. Somos Géza adószakértőnek és adójogi ügyvédnek!

Adóellenőrzés

Elérhetőségeink


Telefon: +36-1-312-0011

Telefon: +36-30-422-1383

E-mail: dr.somosgeza@gmail.com

Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 32.

Írjon nekünk