Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd

Kiemelt jogterületeink:

Adójog
Vám- és jövedéki ügyek

Irodánkról


1987. január 1. óta vagyok a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, kb. 1990. óta foglalkozom adó- és vámügyekkel, melyek között jelentős, nagy értékű, bonyolult problémákkal is meg kellett küzdenünk. Adójogászként az elmúlt több mint tizenöt év alatt számtalan nagy horderejű adó-, vám-, illetve környezetvédelmi termékdíj ügyben jártam el a bíróságok, illetve a vám- és adóhatóságok előtt ügyfeleim képviseletében. Így például ügyvédi irodám sikerrel oldotta meg egy multinacionális cég rendkívüli súlyú vámügyét, melyben a vámhatóság 3,5 milliárd forint adóhiányt állapított meg az érintett társaság terhére. Ügyvédi irodánk ugyancsak sikerrel oldotta meg egy másik multinacionális vállalat adóügyét, melyben az adóhatóság 500 millió Ft adóhiány megfizetésére kötelezte a céget áfa adónemben.

 

Adójogászként szerzett gyakorlati tapasztalataim elismerésének tekintem, hogy 2008. április 3-án az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tudományos Diákkörének meghívására előadást tartottam az érdeklődő diákoknak “pénzügyi ítélkezés a gyakorlatban” címmel. Az előadás alkalmával ügyvédi irodám által képviselt konkrét esetek ismertetésén keresztül kíséreltem meg áttekinteni a különböző adójogi (áfa, társasági adó, vám, stb.ügyek) kapcsán a tárgyalóterem légkörét, az adójogi vita tárgyát képező ügyekben kialakíott bírói álláspontot, a szemben álló felek (adóhatóság és az ügyvédi iroda) érvelését.

 

A szakma tavaly a száz legjobb ügyvéd közé választott, mint adójogi ügyvédet (lásd: Haszon Magazin 2016. évi 11. szám). Fontos adójogi témakörben tett közzé írásomat az Ügyvédek Lapjának 2014. májusi száma („Quo vadis Kúria”) a Közösségen belüli termékértékesítések áfa-mentessége tárgyában. A Budapesti Ügyvédi Kamara keretein belül gyakran szervezünk adóügyi konferenciákat, együttműködve a Közigazgatási Bírák Egyesületével, abból a célból, hogy megteremtsük a tárgyalóterem falain kívül is egyfajta szakmai párbeszéd lehetőségét az adójogászok és a bíróságok között.

 

Noha az iroda fő szakterülete az adó- vám-, illetve környezetvédelmi termékdíj ügyek, munkatársaim készséggel állnak rendelkezésre polgári jogi jogviták, ingatlanjog, a családi-jog és a kártérítési jog szakterületén is.

 

Ügyvédi irodánk szakmai elkötelezettségét szerintem meggyőzően támasztják alá referenciáink, melyeket az alábbi idézettel ajánlom szíves figyelmükbe.

 

“Őszinte hálával tartozom Önnek és Dr. Horváth Ritának. Ez az eddigi legfontosabb és legemlékezetesebb győzelme egész üzleti karrieremnek. Mi, a ………………… magyarországi menedzsment csapat nagyon szerencsések vagyunk, hogy Önökkel dolgozhattunk ennek a kritikus ügynek már a kezdeti fázisától….. Teljes szívemből mondom, hogy soha nem dolgoztam Ritánál és Önnél elkötelezettebb, lelkesebb és nagyobb tudású szakemberekkel. Hála istennek mi is elég okosak voltunk ahhoz, hogy az Önök bölcs tanácsait feltétel nélkül kövessük.”

 

(“Please express my heartfelt gratitude to Dr. Rita Horváth that I share with you. This is the most important and memorable victories in my business career. We as the management team of ……. Hungary were very fortunate to establish a working relationship with you and Rita early on in this critical project…….. From the heart I have to tell you and Rita I have never worked with more committed, dedicated, and knowledgeable professionals than two of you. Thanks to God we were smart enough to follow your wisdom and guidance.”)

 

Adójogi ügyvéd, adójogász, adószakértő

“Par, quod in omnes aequabile est.”

(Egyenlő az, ami mindenki számára igazságos.)

Latin közmondás

Pillantás a tárgyalóterembe – Adójogi blog

Vegye fel velünk a kapcsolatot