Környezetvédelmi termékdíj

A hulladékgazdálkodás évek óta komoly környezetvédelmi problémát okoz: a lerakóhelyek fokozatosan megtelnek, újak nyitására kevés lehetőség nyílik.

Bizonyos termékek termelése, forgalmazása, használata, majd hulladékkénti kezelése a környezetet terheli. A környezetvédelem társadalmi szintű optimumának elérése érdekében ösztönözni kell a szennyezőket arra, hogy a termékekből képződő hulladékok hasznosításának, visszagyűjtésének, ártalmatlanításának költségeit beépítsék az áraikba.

Mindezek miatt a jogalkotó környezetvédelmi termékdíj bevezetését határozta el, melynek egyik célja ösztönző hatások elérése a szennyező termékek fogyasztásának visszaszorítására, illetve az azt helyettesítő környezetkímélő termék felhasználásának szélesítésére. A környezetvédelmi termékdíj másik célja a különböző környezetvédelmi feladatok támogatására történő forrásteremtés lehet, amely egyben egyéb, pl. költségvetési források kiváltását is szolgálja.

A fentiek miatt az Országgyűlés megalkotta a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi LVI törvényt.

A legfontosabb környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettséget keletkeztető termékek a következők:

  • a gumiabroncs;
  • a csomagolás;
  • az egyéb kőolajtermék;
  • az akkumulátor;
  • a reklámhordozó papír;
  • az elektromos és elektronikai berendezés.

A környezetvédelmi termékdíjköteles termék forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása esetén kell környezetvédelmi termékdíjat fizetni.

A környezetvédelmi termékdíj megfizetésének ellenőrzése az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik.

Ha segítségre lenne szüksége adóügyekben, akkor kattintson a linkre!