Kérdés: Tisztelt Szakértő! Egy utazási irodánál egy cég utat rendel. A személy, aki utazik, megbízási jogviszonyban áll a céggel. Milyen nyilatkozatot kell kapnia a szervezőnek a cégtől? Utas, vagy nem utas? Árrés áfa, vagy normál áfa? Köszönöm a segítséget!

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Az Áfa tv. 206. § (1) bekezdés a) pontja értelmében amennyiben az adóalany saját nevében közvetít utas részére az ügylet tartalmát illetően jellemzően turisztikai jellegű szolgáltatást, úgy az utazásszervezési szolgáltatásnak minősül. a 210. § (1) bekezdése szerint utazásszervezési szolgáltatás esetében az adó alapja az utazásszervező árrése.

Az Áfa tv. 206. § (1) bekezdés c) pontja alapján utasnak minősül a megrendelő, ha az utazásszervező szolgáltatását nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségében veszi igénybe. Ugyancsak utasnak minősül az a megrendelő – amennyiben a megrendelés nem tartozik az előbb említett esetek közé -, aki az utazásszervezési szolgáltatást saját nevében és javára veszi igénybe.

A nem adóalanyként történő igénybevétel alatt értendő, ha az utazásszervezési szolgáltatást példának okáért egy áfa alanynak nem minősülő magánszemély veszi igénybe. Nem adóalanyként történő igénybevételnek tekintendő továbbá az is, ha a szolgáltatást ugyan áfa alany rendeli meg, de azt nem adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységének céljaira veszi igénybe. Ilyen lehet például, ha egy gazdasági társaság dolgozói részére hétvégi utazást biztosít, mondjuk a pécsi Zsolnay negyed meglátogatására. Utasnak minősülhet továbbá az áfa alany akkor is, ha saját nevében és javára szállást, illetve vasúti jegyet vásárol, hogy dolgozói részére üzleti oktatást biztosítson vidéken, amennyiben a szállás-, illetve útiköltség biztosítása miatt nem kér valamiféle térítést a munkavállalóktól.

Remélem, a fentiek alapján egyértelmű, hogy az utazásszervezőnek milyen tartamú nyilatkozatot kell kérnie a megrendelőtől. Hangsúlyozom, hogy a megrendelő nyilatkozatának beszerzése kötelező és a nyilatkozat dönti el, hogy az ügyfelet utasnak kell-e tekinteni, vagy sem.

Tisztelettel:
dr. Somos Géza
ügyvéd

Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd