Tisztelt Szakértő! A kérdésem az lenne, hogy tehergépkocsi javításának áfája teljes egészében levonható, vagy csak 50 százalékban? Köszönettel!

Tisztelt Kérdező!

Az Áfa tv. 120. §-a tartalmazza az adólevonási jog főszabályát. Ennek értelmében az adóalany abban a mértékben, amilyen mértékében a részére nyújtott szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonásba helyezze termékbeszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított. Az Európai Bíróság számtalan ítéletében hangsúlyozta, hogy az adólevonási jog az áfa rendszerének szerves részét képezi, és az elvben nem korlátozható (lásd pl. az Európai Bíróság C-439/04 sz., ún. Axel Kittel ügyben hozott ítéletét).

Az adólevonási jog korlátozása azonban bizonyos esetkeben megengedett. Az adólevonási jog korlátozásának esetköreit az Áfa tv. 124. §-ában találhatjuk meg. E rendelkezés szerint a személygépkocsi fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó 50%-át nem lehet levonásba helyezni, A 124. § a tehergépkocsi vonatkozásában nem tartalmaz korlátozó előírásokat.

Tiszelettel:

Dr. Somos Géza

ügyvéd

 

Ha szüksége lenne egy adószakértőre, a linkre kattintva írhat üzenetet!