Kérdés: Tisztelt Szakértő! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Van-e áfavonzata az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségtérítésnek (munkaerő-ráfordítás költsége, nyomtatási költség stb.)?

Válasz: Tisztelt Kérdező!

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közérdekű adatszolgáltatás költségtérítésének meghatározása kapcsán az adatszolgáltató szervnek áfa fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Ennek részletes kifejtése a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott 2016/25. számú ún. adózási kérdésben található.

Tisztelettel:
dr. Somos Géza
ügyvéd

Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd