Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr! Egy magyarországi kft. el kíván adni egy belterületi ipari parkban lévő telket egy osztrák gazdasági társaságnak. Kell-e adószám az osztrák félnek és hogyan kezeljük az áfát? Segítségüket megköszönve, üdvözlettel egy olvasó.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Az Ön által jelzett ügylet természeténél fogva valószínűsítem, hogy az osztrák vevő Magyarországon adóköteles gazdasági tevékenységet kíván folytatni. Ez esetben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 16. § (1) bekezdése alapján adószám megállapítása céljából, az adóhatóságnál történő bejelentkezés kötelező.

Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész értékesítése) – az építési telek (telekrész) kivételével – adómentes, eltekintve attól az esettől, amikor az adóalany az adóhatóságnál tett előzetes bejelentés alapján az ingatlan értékesítését adókötelessé tette. Felhívom ugyanakkor a figyelmet, hogy az áfa tv. ingatlanokkal kapcsolatos szabályozása igen összetett, ezért a jogszabály előbb említett rendelkezései lényegében főszabálynak tekinthetők. Amennyiben az eladó cég az ingatlant tárgyi eszközként használta és azt áfával terhelten vásárolta, talán érdemes még felhívni a figyelmet az Áfa tv. 135-136. §-ában foglaltakra. E rendelkezések lényege, hogy az előzetesen felszámított áfa korrekcóját kell elvégezni, amennyiben az ingatlan értékesítésére az Áfa tv. 135. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított ún. figyelési időszakon belül kerül sor.

Tisztelettel:
Dr. Somos Géza
ügyvéd

Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd