Kérdés:

Tisztelt Szakértő! Általános adózói minősítésű kft. eladna üres belterületi földet. (Áfa nélküli számlával vette.) A számlát áfával vagy anélkül kell kiállítani? Köszönöm válaszát.

 

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének k) pontja alapján az építési telek értékesítése adóköteles gazdasági esemény, mely az ún. egyenes adózás szabályai szerint adózik. A probléma kapcsán figyelembe kell venni az Áfa tv. 259. § 7. pontjában foglalt meghatározást, melynek értelmében azokat az ingatlanokat kell építési teleknek tekinteni, melyek beépítésre szánt területen fekszenek és nem minősülnek beépített ingatlannak, stb. Az Áfa tv. nem tartalmaz semmilyen rendelkezést arra vonatkozóan, hogy mely terület felel meg a “beépítetlen ingatlan” fogalmának. A megoldáshoz a vonatkozó ágazati jogszabályokat, az országos település rendezési és építési körülményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendeletben (6. § (1) bekezdés), illetve a településfejlesztési koncepcióról szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendeletben (3. § (1) 9. § (2), 11. § (1) bekezdés) foglaltakat kell segítségül hívni.

Az Ön által közölt adatok alapján a kérdéses ingatlan valószínűleg építési teleknek minősül. Amennyiben az előzőekben felsorolt szempontoknak az ingatlan megfelel, úgy az ingatlan értékesítése kapcsán, az egyenes adózás szabályainak megfelelően adót kell fizetni.

 

Tisztelettel:

Dr. Somos Géza

ügyvéd

 

Olvasson többet az adójogról és az adóellenőrzésről!