Tisztelt Ügyvéd Úr! Ügyfelem, egy egyszemélyes kft. tulajdonos-ügyvezetője a napokban elhunyt. Élettársi kapcsolatban élt 17 éve, a kapcsolatból van egy 14 éves gyermeke. Hogyan működik ez esetben a cég tulajdonjogának öröklése? A hagyatéki tárgyalás lefolytatásáig lehet-e külön a céggel kapcsolatban intézkedni, hogy az zavartalanul működhessen tovább (van bejelentett alkalmazott, aki folytatná a tevékenységet)? A helyzetet bonyolítja, hogy a kft. hatósági tevékenységet végez, autókat vizsgáztat. Azt az információt kaptuk, hogy ha van a tevékenység végzéséhez szükséges végzettségű alkalmazott, akkor 90 napig folytathatja a tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy a 90 nap letelte után fel kell függeszteni a tevékenységet a hagyatéki ügy lezárásáig? További kérdés, hogy a NAV felé lejelentsük-e azt, hogy a cég örökösödés alatt áll? Ha igen, ez milyen módon lehetséges? A változás-bejelentő lap (201), a régi ügyvezető jogviszonyának lezárása (1041) és a könyvelő meghatalmazásának módosítása (EGYKE) csak akkor lesz lehetséges, ha lezárult a hagyatéki tárgyalás? Válaszukat előre is köszönjük!

Tisztelt Kérdező!

A felvetett problémával kapcsolatban mindenekelőtt azt kell hangsúlyozni, hogy a sajnálatos haláleset olyan jogi tény, melynek bejelentése kötelező. Az adóhatóság felé a bejelentésre a cégbíróságon keresztül kerül sor, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 16. § (3), 23. § (1) és (2) bekezdésében, illetve a cégeljárásról szóló 2006. évi V. tv. 63. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Hangsúlyozni kell azt is, hogy a Ptk. 3:196. §-ában foglaltakból következően a Kft törvényes képviseletét az ügyvezető látja el. A társaság törvényes működésének feltétele az ügyvezetői pozíció betöltése, ezért nehezen képzelhető el, hogy ügyvezető hiányában a cég tevékenységét jogszerűen folytassa. A magam részéről sem az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv-ben, sem pedig a Ptk-ban nem találtam nyomát az Ön által említett 90 napos “türelmi időnek”. Látni kell ugyanakkor azt is, hogy az ügyvezető halála miatt a cég nem szűnik meg, a törvényes működés feltételeiről, vagyis az ügyvezetői tisztség betöltéséről a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell. A feladat megoldása nem egyszerű, ehhez a cégjogban, illetve a hagyatéki eljárásban is nagy tapasztalattal rendelkező jogász igénybevételére van szükség.

Tisztelettel:

Dr. Somos Géza

ügyvéd

 

Art. 16. § (3) Az állami adó- és vámhatósághoz be kell jelenteni a korlátolt felelősségű társaság, tulajdonosának nevét

  1. §(1)246Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást amelyről a cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnak, illetve az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

(2)247 Az adókötelezettséget érintő változás különösen a 16. § (3) bekezdésében és 22/C. §-ában felsorolt adatok változása

 

  1. évi V. TV. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
    és a végelszámolásról63. §
    (1)300A cégbíróság a cég bejegyzéséről, a cégnyilvántartásban átvezetett változásokról (pl. a cég székhelyének, a tulajdonosok személyének változásáról), valamint az eljárás megszüntetéséről, a bejegyzési kérelem elutasításáról, illetve a cég törléséről értesíti a területileg illetékes gazdasági, illetve szakmai kamarát, adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt, egyéni cég bejegyzése esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet. A cégbíróság a cég bejegyzéséről, székhelyének változásáról, a cég törléséről, az eljárás megszüntetéséről adatot szolgáltat a Magyar Nemzeti Bank, az egészségbiztosítási szerv, a központi nyugdíjbiztosítási szerv, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére. Az értesítést, illetve az adatszolgáltatást a céginformációs szolgálat elektronikus úton teljesíti.