Cégünk 2014-2020. programozási időszaki európai uniós alapokból származó támogatásra pályázik. A pályázat ismertetőjében az szerepel, hogy a levonandó áfát nem sorolja az elszámolható költségek közé. Ha az áfa nem része a pályázati költségeknek, visszaigényelhetjük-e azt a teljesítés szerinti havi áfabevallásban? Áfaalanyok vagyunk, havi áfabevallásra kötelezettek.

Tisztelt Kérdező!

Az Áfa tv. 120. § értelmében az adóalany abban a mértékben amilyen mértékben – adóalanyi minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatás nyújtása érdekében használja, vagy egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez egy másik adóalany rá áthárított.

Az adólevonási jog alapfeltétele tehát, hogy a termékbeszerzésnek, szolgáltatás igénybevételének összefüggésben kell állnia az adóalany adóköteles tevékenységével. Az Európai Bíróság számtalan ítéletében rámutatott arra, hogy az adólevonási jog az áfa rendszerének szerves részét képezi, és az elvben nem korlátozható. E mechanizmus a teljesített ügyleteket terhelő előzetesen felszámított adó tekintetében azonnal érvényesül. Az adólevonások rendszerének az a célja, hogy a vállalkozásokat teljes egészében mentesítse valamennyi gazdasági tevékenysége keretében fizetendő vagy megfizetett áfa terhe alól.

A lényeg tehát az, hogy az Önök támogatással érintett beszerzéseit milyen tevékenységhez fogják használni. Amennyiben a szóban forgó beszerzés olyan adóköteles tevékenységet fog szolgálni, amelyből az Önök gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan bevételük származik, az ügylet során Önökre áthárított adó levonásba helyezhető, függetlenül attól, hogy a beszerzés finanszírozását Uniós pályázati forrás tette lehetővé.

Tisztelettel:
dr. Somos Géza
ügyvéd

Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd