Kérdés:

Társaságunk térítés nélkül átad egy személygépkocsit egy magánszemélynek. A gépkocsit 2006-ban vásároltuk, az áfatörvény 124. §-a szerint nem levonható volt. 2017-ben a térítés nélküli átadás során keletkezik-e áfafizetési kötelezettség? Az áfatörvény 87. § b) pontja szerint mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le. Üdvözlettel: Papp Irén

 

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A magam részéről abból indulnék ki, hogy az Áfa tv. 2. § a) pontja értelmében adót kell fizetni az adóalany által belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítés után. Amint látható – főszabály szerint – az adófizetési kötelezettséget az e l l e n é r t é k  fejében teljesített termékértékesítés keletkezteti. Ugyanakkor az Áfa tv. 11-12. §-a tartalmazza az ingyenes, ám mégis adóztatandó ügyletek felsorolását. Az ingyenes ügyletek adókötelezettsége azonban csak abban az esetben következik be, ha korábban, a termék beszerzésekor keletkezett adófizetési kötelezettséggel kapcsolatban az adó levonható volt. Amennyiben a termék megvásárlásakor nem került sor az adó áthárítására, illetőleg sor került arra, de annak levonásba helyezésére nem volt jogszerű lehetőség, az ingyenes ügylet nem jár adófizetési kötelezettséggel. NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV 126. OLDAL

Tisztelettel:

Dr. Somos Géza

ügyvéd

 

Olvasson többet az adóellenőrzésről és az adójogról. A linkre kattintva megteheti!