Kérdés:Tisztelt Szakértő! Abban kérem a segítségét, hogy a külföldről beszerzett használt személygépjármű esetében az áfa megállapítása során a regisztrációs adó beszámít-e a bekerülési értékbe? Eladási ár 800 000, beszerzési ár 500 000, regisztrációs adó 125 000. Különbözeti adó bruttó összege: 800 000-500 000-125 000=175 000, vagy 800 000-500 000 = 300 000 Ft?
Köszönöm a válaszát.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX tv. 3. § (1) bekezdése értemében adókötelezettséget keletkeztet a gépjármű forgalomba helyezése. A 4. § (1) bekezdése szerint az adó alanya az a személy, akinek a nevére a gépjármű forgalomba helyezését kezdeményezték. A 6. § (1) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettség legkésőbb a forgalomba helyezés időpontjában keletkezik. A 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy az adót az adóalanynak értékesítő vagy azt megelőző bármely értékesítő megfizetheti. Az így megfizetett adó, mint más nevében és javára megfizetett összeg nem tartozik bele a forgalomba helyezést megelőző értékesítések, illetve az ún. import áfa alapjába, feltéve, hogy az adó összegét az adót megfizető személy nyilvántartásában elszámolási kötelezettségként szerepelteti.

A jogszabály előzőekben idézett rendelkezéseit összevetve az Áfa tv. 215. §-ában foglaltakkal, azt a kérdést, hogy a regisztrációs adó a bekerzülési érték részévé válik-e, véleményem szerint az dönti el, hogy a forgalomba helyezés kinek a nevére történik. Amennyiben a forgalomba helyezés az importőr nevére történik, és ezáltal ő válik a regisztrációs adó alanyává, úgy az általa megfizetett regisztrációs adó része lesz a beszerzési árnak.

Tisztelettel:
dr. Somos Géza
ügyvéd

Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd