Tisztelt Szakértő! Egy magyar adóilletőségű vállalkozás egy közösségi adószámmal is rendelkező adóalany részére Magyarország területén lévő területen vagyonvédelmi szolgáltatást nyújt egyes magyarországi rendezvények biztosításához. Azt szeretném megtudni, hogy ezen ügylet áfa megítélését hogyan kell minősíteni? Lehet-e a szolgáltatás az áfatörvény 39. §-a szerint ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás és így magyar áfás, vagy sima közösségi szolgáltatásnyújtás fordított áfásan?

Tisztelt Kérdező!

A közös hozzáadott értékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtására kiadott 282/2011/EU tanácsi rendelet 31a. Cikke tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek támpontot adnak ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, vajon az adott szolgáltatást ingatlannal közvetlen kapcsolatban állónak kell-e tekinteni,vagy sem. E rendelkezések szerint a közvetlen kapcsolat akkor állapítható meg, ha a szolgáltatás az ingatlanból ered és a szolgáltatás az ingatlan alkotóeleme, valamint a nyújtott szolgáltatás szempontjából központi és nélkülözhetetlen szerepet tölt be. Ugyancsak megállapítható a közvetlen kapcsolat, ha a szolgáltatást az ingatlan érdekében, vagy arra irányulva nyújtják és célja az ingatlan fizikai vagy jogi helyzetének megváltoztatása.

A rendelet – igaz, példálózó jelleggel – az előbb ismertetett általános szabályozást konkretizálva, felsorolja azokat a szolgáltatásokat, amelyek esetében a közvetlen kapcsolat megvalósul. A felsorolást teljes körűen nem ismertetném, az Ön által jelzett gazdasági eseményhez legközelebb mintha az EU rendelet 31a. Cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti biztonsági szolgáltatások nyújtása állna.

A kérdés felvetés alapjául szolgáló ügylet, a szerződéses jogviszonyok részletes, pontos tartalma nem ismert, ám a jogszabály előzőekben ismertetett rendelkezései alapján a rendezvények biztosítása feltehetően nem minősül az Áfa tv. 39. § (1) bekezdése szerinti ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásnak, mivel magának a rendezvénynek a biztosítása – meglátásom szerint – nem az ingatlanból ered és az nem az ingatlan alkotóeleme.

Tisztelettel:

Dr. Somos Géza

ügyvéd

 

Ha szüksége lenne egy adószakértőre, a linkre kattintva írhat üzenetet!