Kérdés:

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás az áfa szempontjából tárgyi mentes vagy áfaköteles tevékenység?

 

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995 (VII.25.) NM rendelet 4. §-a tartalmazza a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett tevékenységek körét. Ezek részletes elemzésétől eltekintenék, megpróbálom megadni azokat a szempontokat, amelyek segítséget adhatnak ahhoz, hogy az itt felsorolt tevékenységek közül, melyek minősülhetnek adómentesnek.

Az Áfa tv. 85. § (1) b) pontja értelmében mentes az adó alól: az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás és sérült- vagy betegszállítás, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet humán-egészségügyi ellátás keretében közszolgáltató – ilyen minőségében – teljesít.

A 85. § (1) bekezdés c) pont szerint pedig ugyancsak adómentes az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, amelyet humán-egészségügyi – ideértve természetgyógyászatot is – tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít.

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából kiindulva az Áfa tv. szerinti „humán-egészségügyi ellátásnak” gyógyászati, illetve terápiás célokat kell szolgálniuk. A 2012/36 sz. ún adózási kérdés alapján a betegség vagy egészségügyi rendellenesség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására az egészség védelmére, megőrzésére, fenntartására vagy helyreállítására irányuló, az egészségügy keretében, vagy ahhoz kapcsolódóan végzett szolgáltatások mentesek az adó alól. A 2008/90 sz. adózási kérdés úgy foglal állást, hogy a a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998 (VI.24.) NM rendelet hatálya alá tartozó munkaalkalmassági vizsgálatok, az Áfa tv. által meghatározott egyéb feltételek megléte esetén, ugyancsak adómentesek. Ugyanakkor a az egészségügyi szakértői szolgáltatást adófizetési kötelezettség terheli (lásd: 2008/37 sz. adózási kérdés). NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV 2017. 393., 398-399. OLDAL

 

Tisztelettel:

Dr. Somos Géza

ügyvéd