Kérdés:

Tisztelt Szakértő! Mezőgazdasági pályázat keretein belül valósulna meg egy kertészeti beruházás, melynek összértéke 440 millió forint. Ezen belül épül egy új építésiengedély-köteles fólia 300 millió forint értékben, egy napkollektor 25 millió forint összegben, egy engedélyköteles puffertartály 45 millió forintért, és a már meglévő fólia felújítása 70 millió forintba kerül. Kérdésem, hogy a számlát hogyan kell kiállítani, lehet-e a teljes beruházást építőipari fordított áfásan számlázni? Vagy meg kell osztani? Illetve, ha az új fólia nem építésiengedély-köteles lenne, hogyan alakulna az áfa? Válaszát előre is megköszönve.

 

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Az ún. fordított adózás alkalmazásához szolgáltatásnyújtás esetén négy feltétel együttes meglétére van szükség (lásd: Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontját). Ezek a feltételek a következők: az ügylet szolgáltatásnyújtásnak kell, hogy minősüljön(1), a számlakibocsátónak építési-szerelési és egyéb szerelési munka elvégzésére kell vállalkoznia(2), a munkának ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, vagy egyéb módon történő megváltoztatására kell irányulnia(3), és a kivitelezés teljesítése – mely közvetlenül az ingatlan létrehozására, bővítésére, stb. irányul – építési engedélyhez/építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz/bejelentési eljáráshoz kötött.

Az Ön által felvázoltak alapján számomra úgy tűnik, hogy a beruházás több eleme tekintetében a fordított adózáshoz szükséges valamennyi feltétel megléte megállapítható. Az új fólia felállítása, összeszerelése, a puffertartály kialakítása feltehetőleg építési-szerelési munkának minősül, a munka elvégzése közvetlenül ingatlan átalakítására, egyéb módon történő megváltoztatására irányul és a kivitelezéshez építési engedélyre van szükség.

Amennyiben ugyanaz a személy nyújt két vagy több szolgáltatást, azt kell megvizsgálni, hogy a nyújtott szolgáltatások egymástól elválaszthatóak-e, vagy összetett ügyletként kell kezelni azokat, melyek egymástól nem elválaszthatók. Feltehetőleg a régi fólia felújítása, a napkollektor beépítése a többi szolgátatástól elkülöníthető, ezért véleményem szerint a kérdéses szolgáltatások számláját meg kell osztani.

Amennyiben az új fólia nem lenne építési engedély köteles és tudomásulvételi vagy bejelentési eljárásra sem lenne szükség, úgy ezen szolgáltatást illetően a fordított adózás szóba sem jöhet. INGATLANNAL KAPCSOLATOS ÜGYLETEK ÁFA MINŐSÍTÉSE, 201. OLDAL., http://docplayer.hu/1439790-Dr-ditroi-toth-zsuzsa-vadasz-ivan-peldak-az-osszetett-ugyletekre.html

Felhívom figyelmét, hogy teljes körű válasz a konkrét esetben csak a jogügylet valamennyi részletének, illetve a konkrét szerződés (szerződések) tartalmának ismeretében adható.

Tisztelettel:

Dr. Somos Géza 

ügyvéd

 

Tudjon meg többet az adójogról és az adóellenőrzésről!