Kérdés: Van egy állattenyésztéssel, szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozó cég, aki élőállatot szokott értékesíteni (áfa 5 százalék). Vevője megbízza, hogy a marhákat szállítsa be a vágóhídra, ott vágassa le az állatokat (mivel engedélye nincs saját állat vágására). Ebben az esetben a számlára már nem élő állat, hanem “húsáru” fog kerülni. Ez így helyes? Az áfa ebben az esetben hogyan alakul?

Válasz: Tisztelt Kérdező!

A kérdés kapcsán először is arra hívnám fel a figyelmet, hogy az ügyletet megalapozó konkrét szerződés tartalmának mindig kiemelkedő jelentősége van. A részletek ismeretének hiányában megpróbálom megadni azokat a szempontokat, amelyek megfelelő támpontot adhatnak a megoldáshoz.

Az Ön által felvázolt esetben úgy tűnik, hogy több elemből álló gazdasági eseményről van szó. “Azokat az ügyleteket, amelyek több elemből állnak, abban az esetben lehet független szolgáltatásként minősíteni és az általános forgalmi adó szempontjából elkülönítetten értékelni, ha az adott szolgáltatás az ügyletkötő felek számára önálló célként jelenik meg.” (Európai Bíróság C-572/07 sz. ítélete).

“A vizsgálati szempontokat három fázisban kell alkalmazni. Először az üzlet lényegi jellemzőit szükséges meghatározni, majd azt kell eldönteni, hogy tekinthető-e ezek mindegyike főértékesítésnek, vagy vannak közöttük olyanok, amelyek a főértékesítést csupán kiegészítik. Azok a szolgáltatások minősülnek kiegészítő jellegűnek, amelyek az átlag megrendelő számára nem önmagukban jelentik a megrendelés célját, hanem csak a főszolgáltatást segítik elő. A harmadik fázisban – ha az értékesítések, szolgáltatások nem állnak egymással alá-fölérendeltségi viszonyban – a közöttük létrejött kapcsolat szorosságát kell vizsgálni.” (Kúria, Kfv.III.35.471/2015/6. sz. ítélete)

Remélem az idézettbírósági döntések megfelelő választ adnak az Ön kérdésére.

Tisztelettel:
dr. Somos Géza
ügyvéd

Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd