Kérdés: Kérdésem a következő: adott egy magyar cég, amely egy szlovák cégnek parkolást biztosít magyarországi telephelyen. Véleményem szerint ez áfás szolgáltatás, mivel magyarországon van a teljesítés helye. A cégvezető szerint nem. Szeretnék tisztán látni ezügyben. Várom az önök szakértői válaszát. Köszönöm.

Válasz: Tisztelt Kérdező!

Az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése értelmében adóalany részére nyújtott szolgáltatás esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett.
A fentiekből következően – főszabály szerint – a belföldi szolgáltatásnyújtó abban az esetben bocsáthat ki áfa mentes számlát külföldi megrendelője részére, ha 1) a megrendelő adóalany, 2) a megrendelő adóalanyi minőségében veszi igénybe az adott szolgáltatást, 3) a megrendelő nem belföldi gazdasági letelepedettségéhez veszi igénybe a szolgáltatást. Nemzetközi ügyletek áfája, 279. oldal

A gazdasági letelepedettség szempontjából a székhelynek, illetve – amennyiben az adóalanynak a székhely mellett több állandó telephelye is van – az ügylettel legközvetlenebbül érintett telephelynek van jelentősége.

A 2) pontban jelzett feltételt illetően felhívom a figyelmet arra, hogy az Áfa tv. 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján az adóalany saját vagy alkalmazottai magánszükségletei céljából igénybevett szolgáltatások esetében nem lehet áfa nélkül számlázni, mivel a szolgáltatás igénybevételére ez esetben nem adóalanykénti minőségben kerül sor.
Felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy az előzőekben összefoglalt főszabály alól vannak kivételek, ilyen például az ingatlan bérbeadása. Ezt azért tartottam szükségesnek megemlíteni, mert a “parkolási szolgáltatás” mögött esetleg erről lehet szó.

Tisztelettel:
dr. Somos Géza
ügyvéd

Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd