Tisztelt Szakértő! Van-e lehetőség, arra, hogy ha egy 2017-ben negyedéves áfabevalló társas vállalkozás 2018. adóévre alanyi adómentességet kíván választani, akkor a 2017. évben továbbvihető le nem vonható áfát (42 000 Ft) visszaigényelje? Ha igen, hogyan jelöljem az adóbevallásban? Lehetséges, hogy a továbbvihető levonható áfa elenyészik alanyi adómentesség választásakor, ha nem éri el a továbbvihető adó a visszaigénylési értékhatárt? Segítségét és megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Kérdező!

Az Áfa tv. 153/A § alapján amennyiben az adóbevallásban fizetendő adó együttes összege és az azonos, vagy az elévülési időn belüli korábbi adó-megállapítási időszakban keletkezett levonható előzetesen felszámított adó különbözetének összege negatív előjelű, a különbözetet a belföldön nyilvántartásba vett adóalany a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén az adóhatóságtól visszaigényelheti.

A megállapított negatív előjhelű különbözet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv-ben szabályozott esedékességtől kezdődően igényelhető vissza, amennyiben az összeg abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja a 250.000.-Ft-ot. Ha az említett értékhatárt az adózó egymást követő bevallási időszakban bevallott különbözet göngyölítésével éri el, akkor legkorábban abban az időszakban igényelhető vissza az adó, amikor annak összege az adott bevallási időszakban éri el az említett összeghatárt (lásd Áfa tv. 186. §).

A fentiekből következik, hogy az adó visszaigénylésének lehetősége két irányból is korlátozott. Az egyik korlát az elévülési idő, a másik pedig az Áfa tv. 186. §-a szerinti 250.000.-Ft-os értékhatár. Ez azt jelenti, hogy önmagában az alanyi adómentesség választása nem akadályozza az adó visszaigénylését. A “visszaigénylési értékhatár” elérésének hiányában azonban visszaigénylésre nincs lehetőség, még akkor sem, ha a fizetendő és az előzetesen felszámított adó különbözetének összege negatív, vagyis – az Ön kifejezésével élve – adott esetben “a továbbvihető levonható áfa elenyészhet”.

Tisztelettel:

Dr. Somos Géza

ügyvéd

Ha szüksége lenne egy adószakértőre, a linkre kattintva írhat üzenetet!