Tisztelt Szakértő! Egy alanyi mentes kft. az USA-ba számlázott ki árbevételt 9 millió forint értékben, szolgáltatást. Ebben az esetben a kft. belép az áfakörbe, ez bele tartozik-e az alanyi mentes határba? És ha közösségbe számláz ki, akkor ugyanúgy beleszámít? Várom válaszukat. Köszönöm

Tisztelt Kérdező!

Az Áfa tv. 188. §-a tartalmazza az alanyi adómentesség választásának feltételeit. A törvény e rendelkezése értelmében az alanyi adómentességet választó adóalanyt a mentesség csak abban az esetben illeti meg, ha az adóalany által belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített ellenérték nem haladja meg a 8 millió Ft-os értékhatárt (lásd még az Áfa tv. 2. § a/ pontját). Amint látható az alanyi adómentesség értékhatárának átlépése szempontjából a belföldön történt értékesítéseknek van jelentősége.

Fel kell hívni ugyanakkor a figyelmet az Áfa tv. 193. §-ában foglaltakra, mely szerint az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében külföldön teljesített szolgáltatás nyújtása esetén (Áfa tv. 193. § d/ pontja). Ez azt jelenti, hogy az alanyi adómentes adóalany által nyújtott azon szolgáltatások esetében, amikor a teljesítés helye külföld, az általános szabályokra és nem az Áfa tv. 188. §-ában foglaltakra alapján nem kell az adót megfizetni, mivel a magyar nemzeti adójogszabály területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásról beszélünk. Más szóval az alanyi adómentes adóalany a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása kapcsán nem járhat el ebben a minőségében, ez azonban nem von maga után adófizetési kötelezettséget, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás külföldön történő teljesítése miatt az ügylet nem tartozik a magyar törvényi szabályozás hatálya alá. Noha az Áfa tv. erre vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést a kérdéses gazdasági esemény kapcsán kibocsátott számlán célszerű feltüntetni az “áfa tv. területi hatályán kívüli” megjegyzést. Nagy Áfa kézikönyv I. kötet, 755., 758., 768., 769.

Tisztelettel:

Dr. Somos Géza

ügyvéd

 

Ha szüksége lenne egy adószakértőre, a linkre kattintva írhat üzenetet!