Kérdés: Tisztelt Szakértő! 2016. január 1. napjától a vállalkozás alanyi adómentességet választott (előtte áfakörös volt). 2002. évben vásárolt egy tehergépkocsit, amit most 2017. évben szeretne értékesíteni. Kérdés: áfás számlát kell hogy kiállítson a tehergépkocsi értékesítéséről? És ezen negyedévtől vissza kell lépni az áfakörbe? Minden ügylet az áfa hatálya alá fog esni ezt követően? Hogyan kell helyesen eljárnunk? Köszönettel:

Válasz: Tisztelt Kérdező!

A kérdéses tehergépkocsi az Áfa tv. meghatározásából következően tárgyi eszköznek minősül, mivel azt – az Ön által leírtakból alapján – a vállalkozás gazdasági tevékenysége érdekében legalább egy évet meghaladó időtartamon túl használták (lásd: Áfa tv. 259. § 21. pont). Az Áfa tv. 193. § (1) bekezdés (1) bekezdés a) pontja szerint – figyelemmel a 188. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra – az adóalany az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében, amennyiben tárgyi eszközét értékesíti. Ez azt jelenti, hogy az Ön által említett vállalkozásnak a tehergépkocsi értékesítésekor az általános szabályok szerint kell eljárnia, vagyis adót kell fizetnie.

Az Áfa tv. említett 193. §-ában foglaltakból következik, hogy az ügylet kapcsán a vállalkozásnak nem kell “visszalépnie az áfakörbe”. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Áfa tv. 188. § (3) bekezdése a) pontja értelmében az ügyletből származó bevételt az alanyi adómentesség választására jogosító felsőértékhatárba nem kell beszámítani.

Tisztelettel:
dr. Somos Géza
ügyvéd

Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd