Kérdés: Tisztelt Szakértő! Alanyi mentes egyéni vállalkozóként EU-s tagországból behozott használt műszaki cikkek kereskedésével kívánok foglalkozni. Az említett termékeket kizárólag magánszemélyektől, adásvételi szerződéssel fogom megvenni. Kérdésem arra irányul, hogy a leírt konstrukció után keletkezik-e áfafizetési kötelezettségem? Köszönöm válaszukat!

Válasz: Tisztelt Kérdező!

Kérdése kapcsán mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy az adófizetési kötelezettség keletkezése szempontjából mindig a konkrét ügylet tartalmának van jelentősége, ezért válaszomban az ún. Közösségen belüli termékbeszerzés főszabályából (alapesetéből) indulok ki. A Közösségen belüli termékbeszerzés adóztatandó tényállása főszabály szerint akkor valósul meg, ha az eladó, illetve a vevő eltérő adóalany, a felek a terméket ellenérték fejében értékesítik, és az áru ténylegesen bekerül a célország területére.

Az általános szabály kapcsán érdemes felhívni a figyelmet az Áfa tv. következő rendelkezéseire.

Az 5. § (1) bekezdése szerint adóalany az a jogképes személy, vagy szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. A 6.§ (1) bekezdése értelmében gazdasági tevékenység bármely tevékenység üzletszerű, illetve tartós, vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. Megjegyzendő, hogy az Áfa tv. előzőekben összefoglalt szabályozása a lényeget tekintve a közösségi szabályozást ülteti át a magyar jogszabályi környezetbe.

Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság gyakorlata alapján magánszemély is az áfa alanyává válhat, ha értékesítései rendszeres, tartós, vagy üzletszerű jelleget öltenek.
Remélem a fentiek megfelelő támpontot adnak az Ön konkrét ügyleteinek áfa szempontból történő értékeléséhez.

Tisztelettel:
dr. Somos Géza
ügyvéd

Dr. Somos Géza adószakértő, adójogász és adójogi ügyvéd