Ha egy vállalkozás az áfás szolgáltatásai mellett biztosítási tevékenység közvetítést is végez, kell-e arányosítani a levonandó áfát?

Tisztelt Kérdező!
Az Áfa tv. 120. §-ában foglaltakból következően az adólevonási jog alapvető feltétele, hogy az csak az adóalany által adóköteles tevékenység érdekében történő használathoz, hasznosításhoz kapcsolódhat. Azon beszerzéseket illetően, amelyek kizárólag adómentes tevékenységgel vannak összefüggésben (ilyen a biztosítási közvetítési szolgáltatás nyújtása is, lásd Áfa tv. 86. § (1) bekezdés), az adó levonási joggal élni nem lehet. Amennyiben Önök a beszerzett terméket, igénybevett szolgáltatást nem teljes körűen adóköteles tevékenységükhöz használják fel (hasznosítják), akkor az áthárított áfát teljes egészében nem vonhatják le, az ún. arányosítás ez esetben nem mellőzhető (Áfa tv. 123. §). NAGY ÁFA KÉZIKÖNYV I. 2017., 647-648. oldal)

Tisztelettel:
Dr. Somos Géza
ügyvéd