Praktikák és fortélyok trükkök helyett – az ÁFA mentes export színe és visszája

Szereti Ön a meglepetést? A válasz valószínűleg igen, amennyiben romantikus vacsorameghívásról, titokban megszervezett születésnapi összejövetelről, vagy egy régóta áhított ajándékról van szó. De ha a jól menő vállalkozásánál kopogtat az adóhatóság milliós bírsággal, miközben úgy véli, a könyvelésében minden rendben van, azt a meglepetést mindenki kihagyná. Hogyan is fordulhat elő ez a kellemetlen helyzet, és milyen óvintézkedésekkel előzheti meg?

Meglepetések helyett

Jól megy a vállalkozása, egymásnak adják a kilincset az ügyfelek, mi több, külföldi vevők is akadnak szép számmal. A közösségi termékértékesítés adómentes, így cseh, olasz, szlovák, vagy más, európai uniós országból származó vásárlóival ÁFA mentesen kötheti meg a szerződést, amennyiben termékét saját telephelyén, „ex work paritáson” keresztül értékesíti, és kitölti hozzá a nemzetközi fuvarokmányt. Az üzlet megköttetett, a könyvelés rendben van, az adóhatóság sem találhat kivetnivalót, így teljes nyugalommal várhatja a revizorokat. Az ellenőrzés során azonban milliós adóhiányt állapít meg a hatóság, adóbírsággal és késedelmi pótlékkal súlyosbítva. Hogyan fordulhat ez elő, ha mindenben a szabályoknak megfelelően járt el? Hideg zuhany és súlyos bírságok helyett néhány körülményre érdemes fokozottan ügyelni a közösségi termékértékesítés során.

Ha az áru nem hagyta el Magyarországot….

A fenti, kellemetlen szituációra akkor kerülhet sor, ha a külföldi vevőnek értékesített áru az adóhatóság megállapítása szerint mégsem hagyta el az ország területét, mondja Dr. Somos Géza ügyvéd, aki közel húsz éve foglalkozik adóügyekkel. Az ÁFA ellenőrzések során ugyanis az eladónak kell bizonyítania, hogy terméke átlépte az országhatárt. Az Unión belüli határok megszűntével nem egyszerű feladat az ezt bizonyító, megfelelő igazolás beszerzése. Ráadásul az áru sorsát – értékesítés után –, már sokkal nehezebb az eladónak nyomon követnie. Reménytelennek tűnő helyzet, de van megoldás. Hogyan?

Dr. Somos Géza ügyvéd

Jogi esetek

Az Európai Bíróság és a magyar bíróságok is több ítéletben foglalkoztak már a Közösségen belüli termékértékesítések adómentességének, illetve az ahhoz kapcsolódó ÁFA ellenőrzések problémáival. Mire jutottak a bíróságok?- kérdezzük az ügyvéd urat.

-Először is az ÁFA ellenőrzésnek kell hitelt érdemlő módon bizonyítania, hogy az értékesített áru nem hagyta el Magyarország területét.

-Ha az ÁFA ellenőrzés igazolta, hogy az áru Magyarországról történő kiszállítására nem került sor, kizárólag ez a körülmény nem elégséges az eladó adófizetési kötelezettségének megállapításához.

-Az adóhatóság akkor járhat el jogszerűen a vállalkozással szemben, ha azt is bizonyítja: az eladó „tudta, vagy tudnia kellett volna” arról, hogy adókijátszás részesévé válhat.

Megelőző lépések

A bírói gyakorlat azonban nem minden esetben jelent kiutat, különösen akkor, ha elmulasztjuk azoknak a minimálisan elvárható óvintézkedéseknek a megtételét, amelyek hiányában az eladó reménytelen helyzetbe kerülhet, hangsúlyozza Dr. Somos Géza. Melyek ezek?

-Ellenőrizni kell, hogy a vevő rendelkezik-e érvényes közösségi adószámmal. Ennek könnyedén utánajárhat az ún. VIES rendszeren keresztül. A lekérdezés eredményét feltétlenül őrizze meg!

-Feltétlenül meg kell győződni arról, hogy a vásárlást intéző külföldi vagy magyar személy jogosult-e a vevő képviseletében eljárni. A képviseleti jogot igazoló okirat megőrzéséről mindenképpen gondoskodni kell. Ha többet szeretne megtudni az áfa ellenőrzésről és a vámjogról, akkor kattintson a linkre!

Megjelent a Világgazdaság 2016. október 28. számában