Az adóellenőrzés határideje általános szabály szerint 30 nap, nagyobb összegű áfa visszaigénylés esetén 45 nap. Tudni kell, hogy az adóellenőrzés főszabály szerinti határideje több oknál fogva is meghosszabbodhat, illetve meghosszabbítható. Amennyiben például az adóhatóság az általunk kötött ügyletek jogszerűségének vizsgálata körében partnereinknél ún. kapcsolódó ellenőrzést (vizsgálatot) folytat a kapcsolódó vizsgálat időtartama a nálunk folyamatban lévő adóellenőrzés határidejébe nem számít bele.

Abban az esetben, ha az adóhatóság szükségesnek tartja külföldi adóhatóság megkeresését, a megkeresésről történő értesítésünk napjától, a külföldi adóhatóság válasza megérkezésétől számított 15. napig eltelt idő az érintett adó (többnyire áfa) tekintetében az adóellenőrzés  határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Az adóellenőrzés határidejét indokolt esetben az ellenőrzést végző adóhatóság vezetője egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja.

Az adóellenőrzés meghosszabbított határideje ún. rendkívüli körülmények által indokolt esetben, az ellenőrzést végző adóhatóság indokolt kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyben a felettes szerv által meghosszabbított ellenőrzési határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben az ellenőrzést végző adóhatóság felettesszerv által jóváhagyott, indokolt kérelmére az állami adó- és vámhatóság vezetője egyszer, legfeljebb 120 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. (lásd: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezéseit).

Az adóellenőrzés az egyik szakterületünk, további információkat a linkre kattintva olvashat.